O nás

ZO 05 – turistika vznikla 14. 2. 2002 při městské organizaci Svazu důchodců České republiky v Ostravě-Porubě (od 1. 1. 2018 nová název – Senioři České republiky, MO Ostrava, p. s.)

Hlavní náplní našeho sdružení jsou sobotní turistické pochody podle předem zpracovaného plánu.
V úterý se scházíme v našem klubu, kde zhodnotíme průběh minulého turistického výletu a připravíme se na sobotní akci.
Kromě toho pořádáme jednodenní zájezdy a týdenní turistické pobyty.
Zajímavé a všemi dobře hodnocené jsou tradiční akce k MDŽ, smažení vaječiny, opékání buřtů, posezení u tvarůžek, Mikulášská besídka.

Činnost naší ZO 05 řídí čtyřčlenný výbor v tomto složení:

předseda: Marie Ryšavá
místopředseda: Anna Skovajsová
pokladní: Ludmila Vrbová

Přijetí nových členů

– O přijetí nových členů rozhoduje výbor ZO 05.

– Zájemce musí být důchodce se zájmem o turistiku.

– Zájemce předloží výboru ZO 05 vyplněnou přihlášku za člena Svazu důchodců ČR.

– Před odevzdáním přihlášky se zúčastní na zkoušku alespoň tří turistických pochodů.

 

Malá turistická pravidla ZO 05

Každý turista se zúčastňuje výletů na vlastní zodpovědnost. Pro hladký průběh výšlapů a pravidelných schůzek je zapotřebí dodržovat níže uvedená pravidla.

1. Účast na úterních schůzkách a sobotních turistických výletech je dobrovolná.

2. Kdo přijde na úterní schůzku dříve, má možnost si vybrat volnou židli. Je nutno chodit včas z důvodu objednání a vaření kávy. Začátek je stanoven na 9.00 hod.

3. Turistické pochody probíhají podle předem zveřejněného programu. V případě, že někteří členové by chtěli jít jinou trasu, než je uvedeno v programu, např. pro její náročnost, měli by to předem oznámit na úterní schůzce. (Skupina musí mít nejméně tři členy z naší ZO.)

4. Pro každý turistický pochod se určí vedoucí, kterého je zapotřebí respektovat a dbát jeho pokynů.

5. V neznámém terénu nebo v lesích je vhodné, aby se skupina držela pohromadě. V nutném případě čelo skupiny zastaví a na ty pomalejší počká (zodpovídá vedoucí pochodu).

6. Pokud by se domluvila skupinka alespoň dvou členů, že by šla dopředu, je nutno to oznámit vedoucímu pochodu. Obdobně kdyby tato skupinka chtěla změnit trasu. Takže po dohodě s vedoucím pochodu je možno skupinu rozdělit. Nová skupina si určí svého vedoucího.

7. V případě, že by došlo k rozdělení skupiny, vedoucí výšlapu zůstane vždy v té druhé skupině, myšleno s těmi pomalejšími.

8. Počet ušlých kilometrů včetně seznamu účastníků se zaznamenává. Vedoucí pochodu sdělí údaje členovi ZO 05, který je pověřen vedením evidence o ušlých km. (V současnosti Karle Julinové.)

9. Plán turistických tras zpracovává předseda ZO na základě návrhů, které může podávat každý člen ZO 05 turistika.

10. Při společných turistických týdenních pobytech také platí výše uvedená pravidla.

11. Za veškerá hlášení o činnosti naší ZO pro městskou organizaci Svazu důchodců ČR zodpovídá předseda ZO 05.

Zpracovala: Marie Ryšavá, předsedkyně ZO 05

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat