Ocenění ze slavnostního setkání ve Frýdlantě

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů se 7. října 2023 konalo slavnostní shromáždění v Kulturním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí. Uspořádala jej krajská organizace Senioři ČR pod záštitou starostky města a senátorky Heleny Pešatové. Bližší informace o této události najdou zájemci v posledním letošním čísle našeho Zpravodaje, které vyjde v prosinci, nebo v nejbližších dnech na webu MO SČR. Zatím se můžeme pochlubit, že Milan Starý ze ZO 05 turistika při této příležitosti získal významné ocenění, a to především za úspěchy v nejrůznějších sportovních soutěžích pořádaných pro seniory na městské, krajské či celostátní úrovni. Blahopřejeme! Věříme, že na jeho kontě úspěchů brzy přibudou i další diplomy a medaile.

Pokračování textu Ocenění ze slavnostního setkání ve Frýdlantě

Oslavy Mezinárodního dne seniorů

Už 30. září začala pro některé členy ZO 05 oslava mezinárodního svátku seniorů. Zúčastnili se setkání, které pořádala Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje v Hlučíně. Podrobnosti o ní si lze přečíst na webu ostravské městské organizace Senioři ČR: https://www.seniori-cr-ostrava.cz/novinky/
Turisté ze ZO 05 se tam také dozvěděli, že na tomto slavnostním shromáždění získala ocenění jejich kolegyně Eva Kotarbová (na snímku vlevo, vpravo Marie Ryšavá). Umístila se v kampani Seniorka Moravskoslezského kraje v roce 2023 za svou několikaletou redaktorskou činnost při tvorbě Zpravodaje městské organizace SČR Ostrava a jejích webových stránek. Pokračování textu Oslavy Mezinárodního dne seniorů

Krásná dovolená v Krkonoších

Od 10. do 16. září 2023 se někteří členové ZO 05 turistika a jejich hosté zúčastnili zájezdu do Krkonoš. Organizovala jej vedoucí ZO 05 Marie Ryšavá. Ubytování bylo zajištěno na boudě Smetánka. Počasí bylo slunečné, strava dobrá a zábava taková, jakou si jednotlivci představovali. Hlavní atrakcí byly ovšem kouzelné Krkonoše. Viz foto

Další vítězství na kontě úspěchů

Ostravské organizační centrum SENIORS, z. s, zajišťovalo Seniorský víceboj, který proběhl 29. března 2023. Akce byla první ze seriálu sportovních soutěží, jehož vyvrcholení proběhne 14. prosince letošního roku, kdy se uskuteční už tradiční Ostravská vánočka. Březnový Seniorský víceboj byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, a to v rámci projektu Aktivní senioři z Ostravy-Jih. Soutěž se uskutečnila v O.-Výškovicích ve sportovním areálu CDU SPORT. Naši městskou organizaci v soutěžním klání zastupovali tři účastníci: Milan Starý, Kateřina Videnová a Marie Ujcová (všichni ze zájmové organizace 05 turistika Radost). Pokračování textu Další vítězství na kontě úspěchů

Pamětní list také pro Marii Ryšavou

Koncem loňského roku se veřejnost dozvěděla, kdo získal titul Senior roku 2022 a Klub seniorů roku 2022. Tato ocenění statutárního města Ostravy se udělovala již po šestnácté. Titul Senior roku 2022 získaly dvě osobnosti: Pavel Staněk a Jan Mayer. Vítězným klubem se stal Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Ostrava-Poruba.

Naše ostravská městská organizace Senioři ČR se nyní může pochlubit, že dvě její členky – Marie Ryšavá (vedoucí ZO 05 turistika, viz foto) a Marie Pluhaříková (ZO 04 – senioři bývalého podniku Pramen Ostrava) obdržely dopisy s pamětními listy a poděkováním za jejich aktivní činnost v MO SČR, podepsané náměstkem primátora Zbyňkem Pražákem. Blahopřejeme!!!

Více o oceněných

Eva Kotarbová

Veselý závěr roku 2022

Pod taktovkou Marie Ryšavé, vedoucí zájmové organizace 05 turistika Radost, si v této ZO opět uspořádali pěknou, už tradiční zábavu. Uskutečnila se 6. 12. dopoledne. Patřily k ní samozřejmě postavy Anděla a Čerta (Marie Ujcová, Miloslav Starý) a tentokrát Mikuláška (zastupující zaneprázdněného sv. Mikuláše), která se velmi podobala Jiřině Hamříkové.

Pokračování textu Veselý závěr roku 2022

Radovali jsme se z vítězství

30. listopadu 2022 se uskutečnil další Sportovně zábavný den v porubské tělocvičně TJ Sokol Pustkovec. Akci pořádala ostravská městská organizace Senioři ČR ve spolupráci se zmíněnou tělovýchovnou jednotou a Střední školou Zdeňka Matějčka. Zúčastnilo se ho 11 družstev. Kdo byl nejlepší a zvítězil? No, přece naši! První místo si vydobyl tým ve složení: kapitánka Ladislava Jemelková, Kateřina Videnová, Karla Dostálová a Miloslav Starý. Více informací najdete v prosincovém čísle Zpravodaje.

Eva Kotarbová

Foto 1

Foto 2

Vzpomínka na kamarády a kamarádky – turisty

Listopadový čas dušičkový je pro většinu z nás dobou, kdy s úctou a láskou ještě intenzivněji vzpomínáme na své nejbližší rodinné příslušníky i dlouholeté přátele, kteří už mezi námi nejsou. Děláme to různými formami. Chodíme za svými milými a vzpomínkami na ně i na hřbitovy. Na hroby klademe květiny, rozsvěcujeme tam svíčky. Jednu netradiční vzpomínkovou akcičku vymyslela Marie Ryšavá, vedoucí ZO 05, turistika Radost. Dala jí podobu nástěnky s fotkami členů naší organizace, kteří s námi už bohužel nechodí na výlety, ani na pravidelné úterní schůzky, protože opustili svět vezdejší (určitě neradi). Těch odešlých není málo. To je velmi smutné, ale na nástěnce v našem porubském sídle v Podroužkově ul. takto trochu ožívají. Díky Mariině iniciativě.

Text a foto Eva Kotarbová

Naši na mezinárodních sportovních hrách v Mostě

Velkým sportovním svátkem seniorů v České republice bývají Mezinárodní sportovní hry seniorů. V roce 2022 je Rada seniorů ČR uspořádala v Mostě. Konaly se od 13. do 15. července 2022. Letos se MSHS zúčastnila družstva krajských rad seniorů, seniorských organizací ČSSD, železničářů, slovenští hosté z Prešova a také družstvo sportovců, které sestavilo ostravské organizační centrum spolku Seniors, z. s. Každý soutěžní tým měl šest členů (3 muži, 3 ženy) a jednoho vedoucího.

Ostravské družstvo (viz foto) tvořili: Marie Darmovzalová, Kateřina Videnová, Jiří Král, Milan Starý (všichni z MO Senioři ČR), dále Anna Tihelková (O.-Jih), Václav Stanovský (MOaP) a kapitánka Emilie Erlová (O.-Jih). Byli na sportovních hrách hvězdami. Jejich výkony se podepsaly na tom, že 1. místo v soutěži získal právě jejich, ostravský tým. Pochlubit se může i putovním pohárem.
Místo 2. a 3. získala družstva Libereckého a Jihočeského kraje.

Eva Kotarbová

Výzdoba k velikonočním svátkům

Od loňského roku se scházíme každé úterý v prostorách pobočky Knihovny města Ostravy na Podroužkově ul., kde má nyní sídlo ostravská městská organizace Senioři ČR a tedy i naše ZO 05 turistika Radost. K dispozici máme velkou místnost s moderním vybavením.  Velikonoční výzdoba jí ale slušela.