Neuvěřitelný úspěch na sportovních hrách

Městská organizace Senioři České republiky uspořádala po deváté sportovně zábavný den, který se konal v sobotu 23. listopadu 2019 v tělocvičně městského obvodu Pustkovec. Za ZO 05 turistika Radost soutěžily dokonce tři šestičlenné týmy. A světe div se, jeden z nich získal 1. místo. Měli z něj samozřejmě ohromnou radost všichni naši přítomné členové ZO 05, soutěžící i diváci.  Vítězné družstvo bojovalo ve složení: Ladislava Jemelková, Jaroslava Keselyová, Marie Ujcová, Kostas Berendzas, Karla Dostálová a Emilie Šlapková.

Vedoucí naší zájmové organizace Marie Ryšavá pro vítěze upekla vynikající dort, na kterém si po soutěži samozřejmě pochutnal nejen vítězný tým, ale každý ze ZO 05, kdo jej doprovodil do nedaleké hospůdky.

Marie Ryšavá před vyhlášením výsledků za naši organizaci předala kytici Anně Pinterové, předsedkyni MO SČR, která je hlavní organizátorkou sportovně zábavného dne. Květiny byly oceněním za její práci a hlavně za nedávno získaný titul Senior roku 2019. Toto ocenění tradičně uděluje statutární město Ostrava.

Více informací o soutěži bude ve Zpravodaji 1/2020, který vyjde v polovině prosince 2019 a zveřejněn bude i na webových stránkách MO SČR.

Eva Kotarbová, foto Eva Kotarbová a Daniela Prošková

Další fotografie z této akce najdete v rubrice Fotoalba