Kronikářka Ludmila Částková se činí

Není jednoduché dělat kronikářku takové aktivní organizace, jakou je ZO 05 turistika Radost. Je třeba zaznamenat to hlavní, co se událo, najít k tomu vhodný způsob. To chce estetickou vnímavost a vynalézavost, zúčastňovat se téměř každé akce, nebo aspoň o ní vědět. Takového člověka v ZO 05 docela dlouho hledali. Nakonec se k vedení kroniky nechala přemluvit Liduška Částková. Už více než rok v ní shromažďuje potřebné informace. S výsledkem její práce jsme se seznámili 6. března na oslavě Mezinárodního dne žen, kdy se scházívá většina členstva naší ZO. Zazněla tam slova obdivu a díků. Jen tak dál, Liduško!

Text a foto Eva Kotarbová

Foto z oslavy MDŽ v Domě dětí a mládeže v Porubě