Pohodová výroční schůze v Třebovické roli

Hodnotil se rok 2018. Samozřejmě na výroční členské schůzi ZO 05 Turistika-Radost, která se opět konala v oblíbené porubské restauraci Třebovická role, a sice 15. ledna 2019.

Vedoucí turistické zájmové organizace Marie Ryšavá (uprostřed na fotografii) se ve správě o činnosti opět měla čím chlubit. Uskutečnily se desítky výšlapů, které byly zorganizovány během uplynulého roku, dva týdenní zájezdy, setkání u příležitosti MDŽ, mikulášská zábava a další vydařené akce. Všechny přispěly k tomu, že se členská základna těší na aktivity letošního roku.

Zprávu Marie Ryšavé si s potěšením vyslechla také předsedkyně ostravské městské organizace Senioři České republiky Anna Pinterová (vlevo). Ta později ve svém vystoupení vyzdvihla hlavně sportovní výsledky některých turistek ze ZO 05, které reprezentovaly MO SČR na významných městských, krajských i celostátních soutěžích seniorů. (Podrobně se o nich psalo ve čtvrtletníku Zpravodaj.)

Součástí slavnostního setkání bylo opět i vyhlášení nejlepšího turisty (hodnotil se počet nachozených kilometrů během roku 2018). Stal se jím Josef Běnek, který byl na výšlapech nejčastěji. Za to si odnesl symbolický dáreček, mini botičku z vosku. Určitě mu tato malá pozornost udělala radost.

Rozdávaly se také kytice, a to těm nejaktivnějším členkám zájmové organizace O5, které se podílejí na organizování klubových aktivit, např. plánování výletů, vedení kroniky, vaření kávy na pravidelných úterních schůzkách apod. Patřila k nim i Ludmila Vrbová, která se několik let starala o klubové finanční příjmy a výdaje. Nedávno tuto činnost předala Marii Ujcové. (Na snímku zleva: Marie Julinová, Anna Skovajsová, Ludmila Vrbová, Ludmila Částková, Eva Kotarbová, Marie Ryšavá a Věra Ivaničová.)

Radost všem přítomným způsobily dvě nástěnky, které na podnět Marty Fildanové udělala Marie Ryšavá. Byly na nich fotografie členů ZO 05 pořízené v dobách, kdy jim bylo o 30 a více let méně roků. Pak se všichni bavili tím, že k starým snímkům přidávali patřičné fotky zachycující turistky a turisty v současnosti. Mnohdy spárování snímků trvalo velmi dlouho. Hledání bylo moc zajímavé. O trochu více jsme se zase poznali.

Text a foto Eva Kotarbová

Další foto